BİLGİ GÜVENLİĞİ DESTEĞİ
Veri İçerik Güvenliği | Üç Nokta Güvenlik Hizmeti | Siber Güvenlik Danışmanlık Hizmeti
SON KULLANICI ÇÖZÜMLERİ
Son kullanıcı ve erişim güvenliğini uçtan uca çözümleri ve uzman teknik kadrosu ile kurumunuza sunan Ery System ihtiyacınız olan güvenlik seviyesine erişmenizi sağlar.
Çözümleri

Sunucularınız ve bilgisayarlarınız birbirleri ile uyum içinde bulunmuyorlarsa tüm bu birimler kurumunuz için herhangi bir anlam ifade etmeyecektir. Günümüzün çalışma koşulları kurumları bilgiye hızla ulaşmaya, ulaşılan bu bilginin ise kurum ve de ortak çalışılmakta olan noktalara en hızlı ve de sağlıklı bir şekilde ulaştırmaya zorlamaktadır. Kurumunuzun ağ alt yapısı sağlıklı çalışmıyor ise bu durum rakiplerinizin arkasında koşmakta olduğunuz manasına gelmektedir.

ERY Bilişim, firmaların mevcut olan ağ yapısını değerlendirmek sureti ile güncel ve gelecekte olabilecek ihtiyaçları tespit edip ağ çözümleri sunmaktadır. En uygun ve de en doğru ürünü konumlandırmak sureti ile wireless network, fiber network, wide area network (WAN), local area network (LAN) çözümleri ile müşterilerine daha verimli çalışma imkanı sunmaktadır.

Local area network (LAN), kurumların aynı bina ya da şirket içerisinde bulunmakta olan bilgisayar, yazıcı, fax gibi çevresel birimler ve sunucuların ihtiyaçlarını verimli bir biçimde karşılamakta olan bir altyapıdır.

ERY Bilişim, sistem entegrasyonunu bir bütün olarak ele almanın daha faydalı olacağını düşünüyor. Sağlıklı çalışmakta ve yönetilmekte olan akıllı bir local area network (LAN) çözümü ile performansı müşterinin beklentilerinin çok üstüne taşımakta ve yaşanılan sıkıntıları da ortadan kaldırmaktadır. Sunucuların, veri depolama ünitelerinden gelmekte olan işlem gücünü ağ üzerinde herhangi bir kayba uğratmaksızın kullanıcılara ulaştırılmasını sağlamaktadır.

Wide area network (WAN), kurumların farklı coğrafi bölgelerde yer almakta olan şube, mağaza, fabrika, teknik satış, depo gibi ofisleri arasında bulunan haberleşme ihtiyacını karşılamakta olan bir alt yapıdır.

ERY Bilişim, wide area network (WAN) çözümlerini müşteri firmanın alt yapısını incelemek sureti ile iletişim alt yapısının tasarımından, kurulum-devreye alma ve de işletim desteğine dek tüm süreçleri kapsamakta olan bir hizmet sunmaktadır.

Bilgi Güvenliği

Bilgi güvenliği, bilgilerin yetkili olmayan erişime girmesini, kullanılmasını, ifşa edilmesini, bozulmasını, değiştirilmesini, denetlenmesini, kaydedilmesini veya imha edilmesini önleme uygulamasıdır. Verilerin hangi forma (ör. elektronik, fiziksel) ait olabileceğine bakılmaksızın kullanılabilen genel bir terimdir.

Bazen bilgisayar güvenliği olarak adlandırılan bilgi teknolojisi güvenliği, teknolojiye (çoğunlukla bir çeşit bilgisayar sistemi) uygulanan bilgi güvenliğine verilen isimdir. Bir bilgisayarın mutlaka bir ev masaüstü bilgisayarı anlamına gelmediğini unutmamak gerekir. Bilgisayar, işlemcisi ve belleği olan herhangi bir aygıttır. Bu tür cihazlar, hesap makineleri kadar basit ağ dışı bağımsız cihazlardan akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar gibi ağa bağlı mobil bilgi işlem cihazlarına kadar değişebilir. Bilgisayar teknolojisi güvenlik uzmanları, büyük işletmelerdeki verilerin niteliği ve değeri nedeniyle hemen hemen her büyük kuruluşta bulunur. Şirket içerisindeki tüm teknolojiyi, kritik özel bilgileri kırmaya ya da dahili sistemlerin denetimini ele geçirmeye çalışan kötü amaçlı siber saldırılardan uzak tutmaktan sorumludurlar.

Bilgilerin güvenliğini sağlama eylemi, bilginin Gizlilik, Bütünlük ve Kullanılabilirlik’inin ihlal edilmemesi, örneğin kritik sorunlar olduğunda verilerin kaybolmamasını sağlar. Bu sorunlar bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakileri içerir: doğal afetler, bilgisayar / sunucu arızası veya fiziksel hırsızlık. Çoğu bilgi modern çağımızda bilgisayarlara depolandığı için, bilgi güvenliği genellikle bilgisayar teknolojisi güvenlik uzmanları tarafından ele alınır. Bilgi güvenliği sağlanmasında yaygın olarak kullanılan bir yöntem, bahsedilen sorunlardan birinin ortaya çıkması durumuna karşı bır önlem olarak verilerin bir yedeğini bulundurmaktır.

Bilgi güvenliği tehditleri birçok farklı biçimde ortaya çıkmaktadır. Günümüzde en yaygın tehditler yazılım saldırıları, fikri mülkiyet hırsızlığı, kimlik hırsızlığı, ekipman veya bilgi hırsızlığı, sabotaj ve bilgi gaspıdır. ERY Bilişim müşterilerini tüm bu tehditlerden korumak için uzman bir ekiple çalışmalarını sürdürmektedir.

Bilişim Danışmanlığı

Yönetim alanında bilgi teknolojileri danışmanlığı (bilgisayar danışmanlığı, bilgi işlem danışmanlığı, iş ve teknoloji hizmetleri, BT danışmanlığı, teknoloji danışmanlığı ve BT danışmanlığı olarak da adlandırılır) bir faaliyet alanı olarak kuruluşlara, bilgi teknolojilerini (BT) iş hedeflerine ulaşmakta en iyi nasıl kullanacakları konusunda danışmanlık vermeye odaklanır. Bilgi teknolojileri danışmanları, tavsiyede bulunmanın yanı sıra, “dış kaynak kullanımı” olarak bilinen bir uygulama olan kendi müşteri organizasyonları adına IT sistemlerini değerlendirir, işletir, uygular, yayar ve yönetir.

Bilgi teknolojileri danışmanlık endüstrisi büyük profesyonel iş gücü sağlayan ve yüksek fatura oranlarına sahip olan profesyonel hizmetler firmaları, genellikle işten ayrılmalar, geçici beceri eksiklikleri ve teknik projeler sebebi ile teknolojiyi geçici olarak işyerinde bulunan eleman firmaları, serbest çalışan veya işçi ya da personel bürosu olarak görev yapmakta olan bağımsız danışmanlar ve de bilgi teknolojisi güvenlik danışmanlarından oluşmakta olan dört katmanlı bir sistem olarak görülebilir.

Danışmanların çağrılmasının harici, objektif tavsiye ve öğütler elde etmek, danışmanların ihtisas uzmanlığına erişmek, sürekli çalışanların / işçilerin çalıştırılmasının gerekli ya da zorunlu olmadığı bir defalık proje sırasında geçici yardım, bilgi teknolojileri hizmetlerinin tümü ya da bir bölümü için belirli bir şirketten dış kaynak kullanımı gibi farklı sebepleri vardır.

Bir işletme sahibi bir işi bir sonraki seviyeye taşımak için ihtiyaçlarını belirledikten sonra, bir karar verenin projenin kapsamını, maliyetini ve zaman çerçevesini tanımlaması gerekir. Bilgi teknolojileri danışmanlık şirketinin rolü, şirketin projenin başından sonuna kadar desteklenmesi ve beslenmesi ve projenin sadece kapsamını, zamanını ve maliyetini değil aynı zamanda müşteri memnuniyetini de karşılayarak teslim edilmesidir.

Olağan sorun, bir işletme sahibinin, projeye başlayana kadar projenin sunacağı konunun ayrıntısını bilmiyor olmasıdır.

ERY Bilişim müşterilerine tüm bu alanlarda uzman bir ekiple hizmet vermektedir.

Sunucu Çözümleri
ERY Bilişim, sunucu çözümlerini müşterilerinin ihtiyaçlarına göre şekillendirmektedir. Kurumun kendi bünyesinde bir sunucu barındırıyor olması ve de bu sunucu üzerinden çeşitli uygulamaların kullanılıyor olması kurumun kendisine pek çok avantaj sağlayan bir durumdur. Bu uygulamalar tek bir sunucu üzerinden kurulabilecekleri gibi birden fazla sunucuya da farklı uygulamalar kurulması mümkün olmaktadır.

Sunuculara duyulmakta olan ihtiyaç, işlerin bilgisayar vasıtası ile yapıldığı ve de bilgilerin bu sistemlere depolandığı durumlarda ortaya çıkmakta. Günümüzde bilgisayar sistemlerinin kullanımını tartışmak gereksizdir. Artık pek çok kamu kurumu, firma ya da kuruluş bilgilerini merkezi bir noktada saklamakta ve bu bilgileri şubelerine, müşterilerine ya da kullanıcılarına bu merkezden dağıtmaktadır. Merkezde bu bilgi saklama görevini yapmakta olan ve de sürekli çalışır halde bulunması gereken bilgisayar sistemi sunucudur.

Günümüzde, bilgisayar sistemlerinin sürekli olarak çalışmasının son derece önemli olduğu finans, sağlık ve de eğitim gibi sektörler bulunmaktadır. Bu sektörlerde çok küçük zaman kayıplarının dahi inanılmaz boyutlarda iş ve para kaybını beraberinde getirmesi mümkün olabilmektedir. Özellikle de bilgi bütünlüğü ve de bilgilerin sorunsuz bir biçimde saklanabilmesi kurumlar için çok daha önemli bir hale gelmiş durumdadır. Bir bankanın son bir saat içerisinde yapılmış olan işlemleri sunucu arızası sebebi ile kaybettiği düşünüldüğü takdirde ortadaki kaybı görmek oldukça kolay bir hale gelmektedir. Düzgün işlememekte olan bilgisayar sistemlerinin dahi çok iş ve de para kaybına sebep olabildiğini zaman zaman canlı örnekleri ile görmek de mümkün olabilmektedir.

Sunucu teknolojileri ve de sistemleri sürekli olarak gelişim halindedir. Firmanızın mevcut olan durumunu göz önününe alınarak kullanmayı planladığınız sunucunun teknolojiye uygun ve en makul seviyede bulunması gerektiğine dikkat etmek gerekmektedir. Sonuç olarak eski olan bir teknolojiye yeni ürün alınabilecek bir meblağ ödemek işletme ya da kurum açısından mali bir risk olacaktır.
Sistem Entegrasyonu
Sistem entegrasyonu, birden fazla sistemin bir araya getirilmesi sureti ile tek bir sistem olarak çalışmalarının sağlanmasına verilen isimdir. Sistem entegratörleri, bilgisayar ağları, kurumsal uygulama entegrasyonu, iş süreç yönetimi ya da programlama gibi çeşitli teknikleri kullanma sureti ile ayrık sistemleri bir araya getirmektedirler.

Yatay Entegrasyon ya da diğer bir deyişle ESB yani Enterprise Service Bus özel bir alt sistemin diğer sistemler ile olan iletişimini sağlama amacı ile yapılan bir emtegrasyon türüdür. Enterprise Service Bus bir arayüzü diğer bir arayüze çevirme yeteneğine sahip bir entegrasyon çeşitidir. Bu sayede de daha esnek ve de az maliyet ile entegrasyon yapılması mümkün olur. Bu şekilde entegrasyonu yapılmış olan sistemlerde alt sistemleri yenilemek ya da tamamı ile değiştirmek mümkün olacaktır. Bu gibi durumlarda ise yeni kullanılacak olan benzer işlevselliği sağlayan alt sistemler ile Enterprise Service Bus arasındaki yeni arayüz bağlantısını sağlamak yeterli olacaktır.

Dikey entegrasyon ise Enterprise Service Bus’a göre daha hızlıdır ve de yalnızca gerekli olan sunucular ile entegrasyonu kapsadığından dolayı kısa vadede daha ekonomik bir entegrasyon çeşitidir. Fakat yeni bir alt sistem ya da mevcut olan alt sistemdeki geliştirme ihtiyaçları durumunda çok yüksek maliyet ve entegrasyon eforu gerektirmekte olan bir entegrasyon türüdür.

Yıldız Entegrasyon ya da diğer bir adı ile Spaghetti Entegrasyon ise her sistemin diğer alt sistemler ile entegrasyonunun yapılması şeklinde olan bir entegrasyon türüdür. Bu tür entegrasyonlarda yeni alt sistemlerin eklenmesi çok maliyetli olur. Benzer işlevselliğin sık sık kullanılmasını gerektirmekte olan alt sistemleri bulunan sistemlerde yıldız entegrasyon yapılması tercih edilebilir.

ERY Bilişim müşterilerine tüm bu alanlarda uzman bir ekiple hizmet vermektedir.
Son Kullanıcı Çözümleri
Klasik anti virüs korumasının ötesinde bulunan çoklu korumaya imkan tanımakta olan endpoint protection teknolojisi hızla gelişmekte ve bu sayede kullanıcılara sunmakta olduğu çeşitli koruma ve de takip modülleri ile zamandan tasarruf edilmesini ve de bilgi teknolojileri güvenlik yönetimi karmaşıklığının azaltılmasını sağlayabilmektedir.

Son kullanıcı bilgisayarlarında bulunan güvenlik için antivirüs yazılımlarının yeterli oldukları algısı yerleşik bir hal almış durumdadır. Fakat güvenlik tehditlerinin çeşitliliği artmakta ve karmaşıklaşmakta iken bu tehditlerin hızlı bir biçimde şekil değiştirme yetenekleri güvenlik çözümlerini geçersiz kılmakta ve yalnızca antivirüs çözümleri beklentilere karşılık veremez duruma gelmiştir. Antivirüs yazılımlarının yanı sıra, güvenlik duvarı, IPS, uygulama ve de cihaz kontrolü ve de cihaz izleme gibi çözümlerin gerekliliği ve bu doğrultuda son kullanıcıyı çoklu olan tehditlere karşı koruma noktasında bulunan ihtiyaç nedeni ile endpoint protection teknolojisi ortaya çıkmış bulunmaktadır.

Kurumların, çok katmanlı olan savunma uygulamalarından yararlanmak, hem bugünün hem de yarının potansiyel tehditklerine karşı koruma sağlayabilme ve de son kullanıcı tarafında bulunmakta olan güvenlik açıklarını minimize edebilmek amacı ile endpoint protection teknolojisini muhakkak incelemeleri gerekmektedir.

Öyle ki, kötü amaçlı yazılımlardan koruma, gerçek zamanlı koruma, anti spyware, şifreleme, uygulama ve de cihaz kontrolü, davranış izleme, web tehditlerine karşı koruma, veri kaybını önleme, tarayıcı saldırılarına karşı koruma, ağ ve kullanıcı tabanlı saldırıları önleme ve çok daha fazlasını içermekte olan birden fazla koruma kalkanı elde edebilmeye imkan vermekte olan endpoint protection teknolojisi, son kullanıcının güvenlik noktasında farkında olmadan yapmakta olabileceği hataların da önüne geçebilmesi mümkün olabilecek proaktif bir çözümdür.

ERY Bilişim müşterilerine son kullanıcı çözümleri alanında uzman bir ekip ile hizmet vermektedir.
Danışmanlık
Danışmanlık hizmetleri son dönemde Türkiye’de büyük bir artış göstermektedir. Kurumlar ve işletmeler markalaşmadan pazarlamaya, insan kaynaklarından muhasebeye dek pek çok konuda alanlarında uzman olan danışman firmalardan hizmet almak sureti ile problemlerini çözüme kavuşturma ve de ihtiyaçlarını giderme yoluna gitmektedirler. Sektör her geçen gün yeni alanları da içine alma sureti ile danışmanlık hizmetlerinin kapsamını genişletmekte ve de artmakta olan talepleri de yeni danışmanlar yetiştirmeye çalışma sureti ile karşılamaya çalışmaktadır. Fakat danışmanlığın tam anlamı ile bir meslek olarak kabul edilmiyor olması ve de danışmanlara herhangi bir belge ya da izin verilmiyor olması pek çok kişinin danışman haline gelmesine sebep olmaktadır. Emekli ve alanında uzman olan bireyler, çalıştığı yerden şu ya da bu sebeple ayrılmış bulunanlar, halihazırda çalışıyor iken bilgi ve de becerilerine uygun olan konularda danışmanlık hizmeti vermeyi arzu etmekte olan kişiler gibi pek çok kişinin kendilerini danışman şeklinde adlandırması ve bu alanda da belli konularda çalışmalar yapıyor olması günümüzde sıkça rastlanmakta olan bir durum halini almıştır. Bilhassa başarısız olan uygulamaların sayısının artması ise hizmet almakta olan kurumların danışmanlara olan güvenlerini sarsmış, somut fayda üretemiyor olan bilgi ise değersiz kılınmış durumdadır.

Özel bir alanda uzmanlaşmış olan birey ya da bireylerin sahip oldukları bilgi ve de becerileri belirli bir zaman zarfı içerisinde hizmet vermekte oldukları kuruma tanımlanmış olan iş tarifine uygun bir biçimde aktarması işine danışmanlık adı verilmektedir. Burada önemli olan husus danışman olarak çalışmakta olan bireylerin iş tarifinde belirtilmiş olan alanda tecrübeli ve de uzman bireyler olmalarıdır.

ERY Bilişim müşterilerine her biri konularında uzman ve tecrübeli bir ekiple danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Referanslarımız

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam dapibus aliquam lorem, et semper sapien sagittis sit amet. Proin vitae felis risus. Maur